Projecten

Alwis is betrokken bij projecten op het gebied van ambachtseconomie, beroepsonderwijs en nieuw ondernemerschap. Met collega-bedrijven wordt op dit moment een TV-format ontwikkeld om de ambachtseconomie te stimuleren gecombineerd met een internetplatform (Generation Toolbox; zie ook www.unlockthezoo.com). Generation ToolboxDaarnaast is Alwis betrokken bij projecten die te maken hebben met de relatie onderwijs-arbeidsmarkt, met name gericht op een betere toetreding van jongeren op de arbeidsmarkt en in het bijzonder als zelfstandig ondernemer. Een van die projecten is Kontinyou (www.kontinyou.com).

Alwis organiseerde op verzoek van de gemeente Moerdijk een informatieavond c.q. beeldvormende raadsvergadering over windenergie.

Alwis verzorgt het dagvoorzitterschap voor diverse landelijke manifestaties en seminars, zoals het Nationaal Dyslexie Congres en de Landelijke Conferentie Ambachteen voor het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed en het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Alwis is partner van psychologisch adviesbureau TRY! in Breda en verzorgt ondersteuning op het gebied van onderzoeksmodellen en kwaliteit van de testafname.

Alwis ondersteunt directies en managers bij het effectief vormgeven van hun werkzaamheden. Daarbij geeft Alwis extra aandacht aan de samenwerkingsrelaties op de werkvloer. Voorkomen is beter dan genezen. Via coaching van managers, training van teams en het opzetten van workshops worden de verschillende rollen op de werkvloer verduidelijkt en wordt de kracht van mensen daar ingezet waar dit voor de organisatie het meeste rendement oplevert.

Mensen die goed presteren, voelen zich goed. Mensen die zich goed voelen, presteren goed.