Ambacht

Crisis? Meer jongeren in maakberoepen!

 

maakberoep

Jack Biskop is ambassadeur Maakberoepen en is betrokken bij een groot aantal projecten die te maken hebben met het stimuleren van vakmanschap. (Dit artikel is eveneens te vinden op de website www.socialevraagstukken.nl)

Het lijkt wel of we in Nederland de crisis nauwelijks te boven kunnen komen. Kijken we naar landen om ons heen, dan zien we dat waar meer mensen in de maakindustrie aan het werk zijn het economisch tij al een tijdje geleden gekeerd is. Duitsland is een lichtend voorbeeld. Kennelijk redden wij het als Nederland niet als we ons blijven blind staren op onze kennis- en diensteneconomie. En het kabinet heeft dat eigenlijk ook wel door. Niet voor niets is de Sociaal Economische Raad (SER) gevraagd om een advies uit te brengen over een strategie die erop gericht is via de ontwikkeling en bevordering van vakmanschap bij te dragen aan een toekomstbestendige ambachtelijke economie. Met andere woorden: wat moet Nederland doen om de innovatieve kracht van maakberoepen te kunnen benutten.

Read More…

Nieuwe inspiratie voor ambachten en hun beoefenaars

Klompen maken

Albert van der Zeijden is beleidsmedewerker van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed

Op 24 mei j.l. kwamen 120 ambachtslieden bij elkaar in Utrecht op te praten over het doorgeven van hun ambacht, van kennis en vaardigheden, maar ook over productvernieuwing en het verbeteren van de verkoopmogelijkheden. Deze dag was een initiatief van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE) en het Fonds voor Cultuurparticipatie onder leiding van oud-Tweede Kamerlid voor het CDA, Jack Biskop onder het motto ‘dingen maken met je handen en daar trots op zijn’.

Nederland herbergt een breed scala aan ambachten, nieuw en oud, traditioneel en modern. Tijdens de Ambachtendag waren de creatieve traditionele ambachten voor het eerst bijeen om gezamenlijke strategieën te bespreken en om de krachten te bundelen. Wereldwijd is sprake van een herwaardering van het ambacht. In een tijd van globalisering zijn mensen weer op zoek naar eerlijke, handgemaakte en herkenbare producten met een eigen stempel. Daarin schuilt de kracht van het ambacht. Het ambacht vertegenwoordigt iets eigens en staat tegelijkertijd voor zorg, aandacht en kwaliteit. Nederland zou hier internationaal mee kunnen scoren. Toch zijn de ambachtsmensen nauwelijks vertegenwoordigd in het publieke debat, het ontbreekt ze aan een gezamenlijke stem. Vaak gaat het om kleine bedrijfjes. Reden genoeg om het initiatief te nemen om gezamenlijk op te trekken. In Utrecht werd, naar Engels voorbeeld, besloten tot de oprichting van een Crafts Council speciaal voor Nederland. Niet alleen kunnen de ambachtsmensen dan krachtiger hun stem laten horen. Ze kunnen ook gezamenlijk initiatieven ontplooien ter versterking van het eigen ambacht.

Read More…